Generelle betingelser for leie av fritidsbolig 2017/18

Avtale mellom Årossanden AS og leietaker


Avtalen
Avtalen gjelder feriebolig og kun i det angitte tidspunkt i avtale. Antall soveplasser 8(9) angir maksimal antall personer utleieenheten er beregnet til og kan ikke overskrides av leier. Dersom så skulle skje vil leier risikere å bli avvist av utleier, tape leieretten og det innbetalte leiebeløpet. Utleier er eieren av eiendommen – Årossanden AS.

Leietid
Leietid er minimum 1 uke.

Betaling
25 % av beløpet forfaller til betaling 10 dg fra bestilling. De resterende 75 % skal være Årossanden AS i hende minimum 5 uker før ankomst.
  • Ved avbestilling beregnes et administrasjonsgebyr, stort kr. 250,- og dette omfattes ikke av avbestillingsgebyret.
  • Ved avbestilling innenfor 8 uker før ankomst forfaller det innbetalte beløp til betaling.
  • Ved avbestilling innenfor 5 uker før ankomst forfaller 50 % av leiebeløpet til innbetaling.
  • Ved avbestilling innenfor 2 uker før ankomst forfaller hele beløpet til innbetaling.

Soveplasser
Hyttene har 8 faste soveplasser i soverom samt mulighet for 1 personer å sove på sofa i stue. Det er ikke tillatt å overnatte flere enn antall soveplasser i hyttene.

Ro og orden
Vis hensyn til naboene. Området består av flere hytter og ferierende, i all hovedsak barnefamilier, og reglementet tilsier ro etter kl. 23.00. Dersom ikke ordensregler følges risikerer leietaker å bli sagt opp og mister samtidig sin rett til refusjon.   
Husdyr er ikke tillatt dersom ikke annet er avtalt.
Røyking innendørs er ikke tillatt.

Ankomst
Leier vil enten motta per sms eller e-post, en pinkode som skal brukes for å få tilgang til nøkler/ utleieobjektet.
For leie i høysesongen vil normalt ikke pinkode bli sendt ut på sms eller e-post. Leier må da henvende seg til vakttelefon 900 90 425.

Innhold
Ferieboligen skal inneholde det angitte antall senger med dyner og puter leieenheten er angitt å ha plass til, som i dette tilfellet er 8 plasser. Kjøkkenutstyr til matlaging. Likeledes bestikk, panner, kokekar, glass, kopper, tallerkener dype og flate både til middag og frokost. Alt nødvendig kjøkkenutstyr så som visper, øser, sleiver, boks/flaskeåpner og annet nødvendig utstyr til selvhusholdning. Gardiner for soverom og bad, gardiner etc. i noen andre rom. Sitteutstyr av normal god kvalitet samt spisebord for det antall leietakere leieenheten er beregnet til. Det vil ikke være anledning til å plassere campingvogn, telt eller lignende på eiendommen uten særskilt tillatelse.  

Inn- og utsjekking
Ankomst vil være etter kl. 15.00 på ankomstdagen.
Avreise vil være innen kl. 11.00 på avreisedagen.
Disse tider gjelder såfremt ikke annet er avtalt.

Depositum
Da utleieobjekt/ hyttene er basert på selvbetjening vil det ikke opereres med depositum. I den utsendte faktura på leiesum henvises til denne leieavtalen og ved betaling av samme anses leieavtalen som akseptert.

Kontroll
Mangler på leieenheten skal meddeles nøkkeladresse og Årossanden AS umiddelbart ved ankomst, det samme gjelder skade eller mangler som oppstår under leietiden. Dersom leier oppdager mangler og unnlater å meddele nøkkeladresse og Årossanden AS dette kan han bli erstatningsansvarlig ovenfor utleier. Etter avreise vil utleiestedet bli kontrollert iht. egne sjekklister og ytterligere rengjort.

Ansvar
Leier er ansvarlig for all skade forvoldt av leietaker eller noen i hans selskap under leieperioden og aksepterer å erstatte det økonomiske tap utleier måtte lide ved aksept av denne leieavtalen. Leier er ansvarlig for at opplysninger i avtalen/faktura samsvarer med bestillingen. Leier er ansvarlig for at nødvendig ro og orden opprettholdes slik at omgivelsene ikke unødig forstyrres på sen kveldstid eller natt. Ved fremkommet klage over ro og orden vil leier kunne bli fratatt leieretten til leieobjektet umiddelbart uten rett til leierefusjon.

Renhold og obligatorisk utvask
Det er en selvfølge at utleieobjektet befinner seg i rengjort og presentabel stand ved ankomst, - og det samme ved avreise. Leieenheten skal inneholde tilstrekkelig med rengjøringsmidler, bøtte, langkost, støvsuger m.m. som er nødvendig for å foreta renhold under leietiden samt ved avreise.
Sluttrengjøring kr. 400.- er obligatorisk og belastes i tillegg til leiesummen.
Obligatorisk sluttrengjøring er ikke ment å være en fullstendig rengjøring, men en siste kontroll og "finish" av rengjøring!
Leietaker plikter således å forlate hyttene i rengjort stand, som eksempel rydde, støvsuge, vaske, ut med søppel, av med sengetøy etc. Manglende renhold vil normalt bli belastet med kr. 400,- pr. time, dog minst 3 timer.

Ta med
Leier skal såfremt annet ikke er avtalt selv medbringe laken, dynetrekk, putetrekk, håndklær, samt håndsåpe.

Tvist
Dersom det oppstår uenighet mellom Årossanden AS og leier hva gjelder kvalitet, feil eller mangler som måtte være oppstått før eller under leieperioden forsøkes saken løst mellom partene. Dersom partene selv ikke kan løse saken aksepterer at en slik tvist løses av tvistenemd oppnevnt i Kristiansand og hvor hver av partene har en likeverdig representant. Tvistenemden skal minst ha 3 medlemmer og ingen av partene eller partenes representanter kan være leder.

Annet
Årossanden AS består av et hyttetun med 6 fritidsboliger(bygget sommeren 2011). Konseptet er i hovedsak bygget på selvbetjening i alt fra reservasjon, bestilling, betaling med mer. Ved ankomst og i leieperioden vil det normalt ikke være noe betjening fra Årossanden AS, dog vil det være mulig å ringe vakttelefon 900 90 425 ved behov. Etter avreise foretar representanter for Årossanden AS sluttkontroll av utleieenheten og rengjøringen. Årossanden AS pålegger leier å besiktige og aksepterer ansvaret for nærområdet og lekeapparater som barn eller andre i reisefølget bruker. Dersom det oppstår teknisk svikt, plutselig eller uforutsett skade på teknisk apparatur eller installasjon, eller annet utstyr knyttet til utleieobjektet vil det ikke betinge reduksjon i leiebeløp. Dersom leieenheten skulle være ubeboelig ved ankomst, skaffer Årossanden AS en erstatningsbolig tilnærmelsesvis lik det bestilte produkt, om mulig. Dersom dette ikke er mulig returneres det innbetalte leiebeløp i forhold til medgått leietid. Dersom leier ved ankomst eller når det måtte oppstå, unnlater å meddele nøkkeladresse og Årossanden AS om mangler eller annet som ikke er i overensstemmelse med det bestilte produkt taper han retten til reklamasjon.