Reservasjon av hytter

Velg ønsket hytte fra kartet nedenfor. Det er kun hyttene med nummer 13, 16, 17 og 18 som er tilgjengelig for utleie. Hytte 14 og 15 er utleid på åremål. De øvrige hyttene blir bygget senere.

Beklager, søppeldunkene er foreløpig ikke tilgjengelig for utleie. Dette vil mest sannsynlig kun endre seg dersom markedet for utleie av søppeldunker endrer seg betraktelig.